Studio Valkenier


Information and ContactENGLISH:
Studio Valkenier.nl is always looking for spaces in the city to experiment with. We make those spaces vibrant, capturing the underlaying elements of the space: Who are the players, what can the local history tell us? Studio Valkenier.nl has used this vision to create places like Hannekes Boom, Café de Ceuvel, restaurant BRET and the “Tuin van BRET” (garden of BRET), all in close cooperation with various parties. These collaborations are a common aspect in the projects of Studio Valkenier.nl. We like bottum-up initiatives.   

Circularity, social values, context-mapping, co-creation, upcycling of materials are our core values together with spontaneity and embracing the beauty in imperfections. 
NEDERLANDS:
Studio Valkenier.nl zoekt plekken in de stad waar je kunt experimenteren. Ons specialisme is het levendig maken van deze plekken, gedacht vanuit de plek zelf: wie zijn de actoren, wat verschuilt zich in het verleden? Studio Valkenier.nl heeft vanuit deze visie onder andere Hannekes Boom, Café de Ceuvel, restaurant BRET en de Tuin van BRET in Amsterdam ontwikkeld, grotendeels in teamverband. Deze samenwerkingen zijn een rode draad in het werk van Studio Valkenier.nl voor deze bottom-up initiatieven. 

Het denken in kringlopen en maatschappelijke waarden, context-mapping, co-creatie, het upcyclen van materialen, buurtprogrammering, spontaniteit en ambachtelijke imperfectie zijn integraal onderdeel van onze projecten.
Contact us!


contact@studiovalkenier.nl
00 31 (6) 14 44 7489
00 31 (20) 215 7360

Or feel welcome at our office for a cup of biological coffee at:

StudioValkenier.nl
Tuin van BRET,
Kastrupstraat 11G
1043CR Amsterdam

Public transportation / OV:
1 minute walking from Station Sloterdijk

Navigate / Navigatie:
Set up Kastrupstraat 11 in your navigation device. Then follow the sign ‘Kastrupstraat 11A-11G’.
De Tuin van BRET is goed te vinden door de navigatie op Kastrupstraat 11 in te stellen.Sla vervolgens af bij het straatnaambord ‘Kastrupstraat 11A-11G’.


Team

Ceuvel GalleryRead our Modest Manifest Here