Studio Valkenier


Jeugdland Boerderij Hemelse Tuin︎
Visie
De jeugd heeft de toekomst. Voor die toekomst is het van belang dat kinderen opgroeien in een veilige en aantrekkelijke omgeving: een omgeving met voldoende groen, voldoende sportmogelijkheden en ruimte om lekker te ravotten. In een stad die groeit en drukker wordt, horen ook de noodzakelijke voorzieningen op gebiedsniveau aanwezig te zijn. Zo moet er een plek zijn waar gezinnen, kinderen en jongeren tijdig en dichtbij goede ondersteuning krijgen bij opgroei en opvoedingsvragen en is het belangrijk dat er voor kwetsbare jongeren en kinderen activiteitencentra zijn waar ze zich kunnen ontplooien.

Maatschappelijke voorzieningen vormen een onderdeel van de sociale infrastructuur en stimuleren ontmoetingen tussen verschillende mensen. Een inclusieve en verbonden stad heeft maatschappelijk vastgoed nodig voor het huisvesten van deze voorzieningen, plekken waar mensen zich thuis voelen en contact kunnen maken met elkaar.

De wereld om ons heen is dynamisch. We volgen de maatschappelijke behoeften en bestuurlijke wensen en daarin bewegen we mee, zodat we altijd passende huisvesting voor maatschappelijke activiteiten blijven bieden.

Jeugdland en de Hemelse Tuinen vervullen belangrijke recreatieve en sociaalmaatschappelijke functies in de buurt. Hier kunnen kinderen op avontuur gaan en spelenderwijs leren, buurtbewoners elkaar ontmoeten en worden sociale werkplekken aangeboden.
De missie van de Hemelse Tuin: mensen inspireren hun omgeving in bloei te zetten.
Kernwoorden zijn beleven, ervaren en zintuigen.

Hemelse Tuinen heeft een missie: mensen inspireren hun omgeving in bloei te zetten. Het is een groenconcept met een lijntje naar boven, waarbij de harmonie tussen mens en natuur het uitgangspunt is. Het zijn ideaal-tuinen met een grote biodiversiteit, die tot doel hebben wijsheid te verspreiden door de natuur in al haar pracht te laten bloeien.